Bieszczadzcy leśnicy do najcierpliwszych nie należą, a że budowa wieży dla nietoperzy planowana na ich terenie jest dopiero za dwa lata – postanowili zaopiekować się swoimi podkowcami trochę wcześniej. Budynek starej wyłuszczarni szyszek, należący do Nadleśnictwa Baligród, w miejscowości Bukowiec przeszedł wyjątkową w skali (nie tylko) kraju adaptację i w całości stał się tym, czym właśnie mają być nasze wieże. Tyle tylko, że… w sposób nieco mniej wertykalny.

Podkowce mają tu swoją letnią kolonię od dawna, jednak pogarszający się z każdym rokiem stan budynku stanowił poważne zagrożenie dla jej dalszego funkcjonowania. Szczególnie pilnej wymiany wymagał kryty eternitem dach. Dzięki połączonym siłom i współpracy RDOŚ w Rzeszowie, Nadleśnictwa Baligród i PTPP „pro Natura” udało się budynek kompletnie wyremontować, zaś nietoperze otrzymały na wyłączność (!) trwałe, bezpieczne schronienie, mogące służyć już nie tylko podkowcom i nie tylko latem.

Prace adaptacyjne budynku w Bukowcu to modelowy przykład wykorzystania praktycznie wszystkich dotychczasowych doświadczeń, jakie stosowano wcześniej w różnych działaniach mających na celu realizację Programu ochrony podkowca małego w Polsce. Wykorzystano tu autorskie rozwiązania PTPP „pro Natura”, udoskonalane i rozwijane w kolejnych projektach Stowarzyszenia oraz działaniach Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Krakowie i Opolu. Zbudowano m.in. basen napełniany wodą z dachu, który zapewnia wodopój i zwiększa wilgotność powietrza w pomieszczeniu mogącym służyć jako schronienie w okresach przejściowych. Wnętrze obiektu na obu poziomach pełne jest mikroschronień oferujących zróżnicowane warunki mikroklimatyczne i ochronę przed drapieżnikami, zaś konstrukcja ściany szczytowej to rodzaj ogromnej budki dla nietoperzy preferujących schronienia szczelinowe. Taką rolę pełnią również specjalne skrzynki na zewnątrz budynku, zamontowane pod okapami dachu. Budy i przestrzenie podpodłogowe dedykowane podkowcom zaopatrzono w doskonale sprawdzające się w takich schronieniach płytki z kamieniami.

Wykonanie przebudowy budynku zostało sfinansowane głównie dzięki środkom projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim” realizowanego przez RDOŚ w Rzeszowie, a finansowanego ze środków POIiŚ. Natomiast opracowanie wszystkich rozwiązań adaptacyjnych pod kątem wymagań nietoperzy, jak również nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami, były wyłącznym zadaniem PTPP „pro Natura”.

Nadleśnictwo Baligród jako pierwsze ze wszystkich nadleśnictw w Polsce, już w roku 2017 zostało wyróżnione Znakiem Jakości „Kraina Podkowca”, świadczącym o jego zaangażowaniu w czynną ochronę podkowca małego. Teraz zaś z prawdziwie bieszczadzką fantazją i rozmachem pokazało w praktyce jak – dla ochrony nietoperzy – można zaadaptować stary, niszczejący obiekt, który gdzie indziej najprawdopodobniej zostałby po prostu wyburzony. We współpracy z PTPP „pro Natura” Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych kompletuje listę obiektów na gruntach Lasów Państwowych (pisaliśmy o tym w artykule Ciąg dalszy nastąpi z 18 grudnia 2022), które można wykorzystać podobnie, teraz więc pozostaje zapytać tylko:

Kto następny?! Ale ci z Baligrodu postawili poprzeczkę naprawdę wysoko…

Podobne artykuły