Przedstawiciele projektu odwiedzili w dniach 16-17 lutego bawarski projekt finansowany przez LIFE: służący ochronie ostatniej w całych Niemczech kolonii rozrodczej podkowca dużego (Grosse Hufeisennase in der Oberpfalz – Optimierung der Habitate und der offentlichen Wahrnehmung – LIFE11 NAT/DE/000346). Projekt prowadziła organizacja pozarządowa (Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.), we współpracy z federalnym instytutem ds. nieruchomości (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben), i jednostką federalną lasów (Bundesforstbetrieb) w Hohenfels.

Między oboma gatunkami podkowców występuje sporo różnic, ale w ich biologii, a w konsekwencji metodach ochrony jest też wiele podobieństw.

Współpraca i wymiana doświadczeń między projektami LIFE, w wypadku tej wizyty, miała za temat przewodni doświadczenia związane z tworzeniem nowych schronień letnich, które w obu projektach mają formę wież. Koledzy z Niemiec, zwłaszcza Rudi Leitl, kierownik projektu z ramienia głównego beneficjenta przedstawili swoje doświadczenia i wskazali miejsca, w których według ich doświadczeń, można wprowadzić dodatkowe lub alternatywne rozwiązania. Prezentacje połączone były z wizytą terenową pozwalającą przyjrzeć się konstrukcjom zastosowanym w projekcie bawarskim i umiejscowić je w kontekście całego projektu i warunków siedliskowych.

Kierownik naszego projektu przedstawił z kolei założenia wież dla nietoperzy, głównie dla podkowca małego w Polsce. Dyskusje pozwoliły dopracować szczegóły dotyczące wyposażenia wież, które będzie można wprowadzić już przy pierwszym z 10 planowanych obiektów. Jednym z rozwiązań są poidła dla nietoperzy. Były one stosowane w polskich projektach, np. w budynku Ojcowskiego Parku Narodowego i w wieżach wybudowanych w Bawarii i zostały ocenione jako przydatne. Dlatego zaplanowano je także w wieżach budowanych w Polsce.

Duże zainteresowanie kolegów niemieckich wzbudziła wypracowana przez PTPP „pro Natura” i przetestowana w Polsce adaptacja ułatwiająca nietoperzom przyczepianie się w postaci płytek ceramicznych z przyklejonymi kamieniami. Nietoperze bardzo chętnie korzystają z takich rozwiązań.

Wstępnie omówiliśmy także potencjalne kierunki dalszej współpracy między naszymi organizacjami i ewentualnych wspólnych przedsięwzięć.

Podobne artykuły