Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do konkursu grantowego na projekty ochrony stanowisk nietoperzy w południowej Polsce.