Nietoperze objęte projektem należą do najbardziej zagrożonych w Polsce, jak i w skali całej Europy. Ich przetrwanie zależy od trwałości kryjówek zimowych, gdzie hibernując przeczekują najtrudniejszy okres w roku i letnich, w których samice wydają na świat potomstwo. Ważne jest także spełnienie przez siedliska wokół tych schronień bardzo specyficznych warunków, odpowiadających potrzebom nietoperzy. Niekorzystne zmiany w sąsiedztwie kolonii mogą wpłynąć na sukces i przetrwanie całej lokalnej populacji nietoperzy. Monitorowanie sytuacji pozwala na szybką reakcję i w razie potrzeby na sprawną poprawę stanu siedliska.

Monitoringiem objęto niemal wszystkie polskie stanowiska podkowca małego i nocka orzęsionego oraz wybrane stanowiska nocka dużego. W czerwcu i w lipcu 2022 roku zespół projektu sprawdził 122 kolonie rozrodcze. Wszystkie znajdowały się w budynkach. Policzone zostały wszystkie napotkane nietoperze, łącznie blisko 20 tysięcy osobników z 9 gatunków.

W wielu stanowiskach ekipa prowadząca monitoring stwierdziła różne zagrożenia dla bytujących tam nietoperzy. Wszystkie informacje były starannie odnotowywane, a najpilniejsze i najważniejsze przypadki będą objęte działaniami interwencyjnymi. W kilku przypadkach ekipa przeprowadziła interwencję natychmiastowo, na przykład usuwając siatki blokujące nietoperzom wlot do budynku. Oczywiście wszystkie działania prowadzone były w uzgodnieniu z gospodarzami obiektów. Była to okazja, by im wyjaśnić, w jaki sposób nietoperze korzystają z budynku i na czym polega problem.

Zalecane prace i zabiegi ochronne obejmowały przeprowadzenie remontu dachu lub budynku, optymalizację wykorzystania przestrzeni w obrębie strychu, poprawę stanu siedliska przez modyfikacje oświetlenia naturalnego i sztucznego, dostosowanie i zróżnicowanie temperatury w różnych częściach obiektu, zapewnienie miejsc przyczepu, możliwości przemieszczania się, zwłaszcza wlotu i wylotu, uniemożliwiając przy tym dostęp do strychu ptakom. Poprawa bezpieczeństwa nietoperzy i ludzi wymagać też będzie usunięcia z 24 strychów nagromadzonego guano, niekiedy zabezpieczenia podłóg folią. W 9 obiektach będzie potrzebna pielęgnacja drzew wokół budynku lub dosadzenie nowych. W 23 obiektach planowane są prace, przy których konieczne będzie konsultowanie ich na bieżąco. W kilku obiektach warto usprawnić dostęp i poprawić bezpieczeństwo w trakcie monitoringu.

Podobne artykuły