Nasz Projekt, polegający na tworzeniu specjalnych domów dla nietoperzy w lasach, dopiero się rozkręca, a my już myślimy o jego kontynuacji. Nic w tym dziwnego – z problemem braku schronień dla gatunków synantropijnych musimy sobie jak najszybciej poradzić, ponieważ niekorzystne, zagrażające im zmiany, postępują w tempie jakiego jeszcze kilka lat temu się nie spodziewaliśmy.  Budowa od podstaw wież, zimowisk i chatek dla nietoperzy to nie zawsze jedyne rozwiązania. Są miejsca, gdzie z powodzeniem można skorzystać z tego, co już istnieje. Nasze otoczenie, w tym również lasy, pełne są jeszcze nikomu niepotrzebnych obiektów, które z czasem, ze względów bezpieczeństwa lub braku pomysłu na ich wykorzystanie, są sukcesywnie demontowane, rozbierane. Część z nich ma ogromny potencjał, dzięki któremu przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków, można je przystosować na idealne schronienia dla nietoperzy.

Pomysł zgłoszony przez PTPP „pro Natura” trafił na podatny grunt w DGLP. Na prośbę Dyrekcji Generalnej Nadleśnictwa w całym kraju przeprowadziły wstępną inwentaryzację obiektów położonych na gruntach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które spełniają wskazane przez chiropterologów z PTPP „pro Natura” warunki. W ten sposób powstała pokaźna baza danych o możliwych do zaadaptowania dla nietoperzy obiektach takich jak: piwnice, podpiwniczenia po wcześniej istniejących zabudowaniach, studnie,  bunkry, schrony, forty, podziemne silosy, nieczynne wieże transformatorowe, podziemne wyrobiska pokopalniane, opuszczone budynki. Brano również pod uwagę wykorzystywane budynki mieszkalne i gospodarcze będące własnością LP, na których ścianach gospodarze zgadzają się na umieszczenie szczelinowych budek dla nietoperzy. Pomysł podchwyciły również inne instytucje będące gospodarzami terenów, w tym Parki Narodowe i niektóre gminy.

Inwentaryzacja jest dobrym punktem wyjścia do planowania kolejnych działań we współpracy z zainteresowanymi instytucjami.

Podobne artykuły