Projekt LIFE+ Podkowiec Towers oferuje możliwość dofinansowania lokalnych działań wspierających osiągnięcie celów projektu głównego. Mechanizm ten dostępny jest dla polskich organizacji pozarządowych.

Właśnie zakończył się etap aplikowania o wsparcie w pierwszym konkursie grantowym, którego tematem była ochrona stanowisk nietoperzy objętych projektem. Na konkurs wpłynęły 4 wnioski. Wszystkie przeszły pomyślnie etap oceny formalnej – kompletne wnioski zostały złożone w terminie, przez uprawnione podmioty, działania zaplanowano na wskazany okres, dołączono wymagane załączniki.

Dziś Komisja Grantowa złożona z przedstawicieli polskich beneficjentów Projektu LIFE rozpoczęła ocenę merytoryczną, która wyłoni mini-projekty, które uzyskają dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota przekracza pulę przeznaczoną na konkurs, więc nie wszystkie zgłoszone inicjatywy będziemy mogli wesprzeć.

O wynikach konkursu poinformujemy na przełomie maja i czerwca.

Podobne artykuły