W rejonach, gdzie powstaje nowa infrastruktura, informujemy lokalne społeczności czemu mają służyć rozmieszczane w lesie obiekty. W trakcie spotkań uczestnicy dowiadują się o nietoperzach, a często mają nawet okazję je zaobserwować w naturalnym środowisku. Działania informacyjne mają za zadanie wesprzeć ochronę czynną i ograniczyć niewłaściwe zachowania powodowane przez ciekawość.

20 czerwca, działania informacyjne i promocyjne projektu LIFE+ Podkowiec Towers przeprowadziliśmy we współpracy z Nadleśnictwem Dukla na polu namiotowym w przysiółku Stasiane koło Tylawy. W ramach spotkania odbyła się prelekcja dotycząca ochrony podkowca małego i innych gatunków nietoperzy połączona z konkursami. Po wspólnym ognisku uczestnicy zostali zaproszeni na obserwacje wylotów nietoperzy przy kościele w Tylawie. W spotkaniu uczestniczył Nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla i pracownicy Nadleśnictwa, prezes OSP Tylawa, turyści, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, chiropterolodzy.

24 czerwca, spotkanie przeprowadziliśmy na terenie Nadleśnictwa Rymanów przy budynku leśniczówki. Uczestnikami byli mieszkańcy okolicznych miejscowości, przedstawiciele Lasów Państwowych, grupy Przyrodomaniacy, edukatorzy-animatorzy Krainy Podkowca, młodzież wypoczywająca w Rymanowie-Zdroju. Po zajęciach informacyjno-promocyjnych podglądaliśmy wyloty podkowców przy Szpitalu Uzdrowiskowym Eskulap w Rymanowie-Zdroju.

Podobne artykuły