LIFE+ Podkowiec Towers jest projektem międzynarodowym. Raz do roku zespoły realizujące działania w poszczególnych krajach spotykają się na żywo, by przedyskutować postępy projektu, wymienić się doświadczeniami i popracować wspólnie nad kontynuacją działań i upowszechnianiem zastosowanych metod w ramach dodatkowych warsztatów.

Tym razem gospodarzami spotkania był ČESON, organizacja zajmująca się ochroną nietoperzy w Czechach. Spotkanie zorganizowała i koordynowała Jana Vandrovcová, koordynatorka projektu ze strony ČESONu. Spotkanie odbyło się 17-20 października  w miejscowości Horka nad Moravou w okolicach Ołomuńca. Zgromadziło przedstawicieli wszystkich krajów, a dla uczestników, którzy nie mogli stawić się we własnej osobie, zorganizowano opcję on-line. Zajęcia kameralne odbywały się w Dům přírody Sluňákov, działającym przy Obszarze Chronionego Krajobrazu Litovelské Pomoraví.

Na spotkaniu zespołu omawialiśmy postępy, ale również problemy jakie napotykamy w trakcie realizacji projektu. Nie zabrakło rozmów oraz dyskusji o podjętych i przyszłych działaniach, zadaniach oraz osiągniętych i planowanych rezultatach. Debatowaliśmy o wskaźnikach i sposobie ich mierzenia oraz raportowania. Pracowaliśmy w małym zespole i przyjaznej atmosferze, dzięki wiedzy i merytorycznej postawie prowadzących rozwialiśmy obawy i wątpliwości napotykane podczas trwania projektu.

Wizyta terenowa odbyła się przede wszystkim w zamku Čechy pod Kosířem, zamieszkałym przez kolonię rozrodczą podkowca małego. ČESON opiekuje się kolonią i dla zapewnienia jej trwałości instaluje platformy zabezpieczające budynek przed oddziaływaniem guano i moczu nietoperzy. W ten sposób nietoperze nie stracą sympatii, jaką cieszą się jak dotąd u zarządcy zamku.

Zwiedziliśmy również jaskinię Javoříčské jeskyně. z największym zimowiskiem podkowca małego w Czechach oraz wspaniałą szatą naciekową. 

W parkach Ołomuńca widzieliśmy szereg działań prowadzonych dla nietoperzy, między innymi specjalne budki, wykonane z części pnia z dziuplą, wieszane na drzewach jako zastępcze schronienie po upadku lub wycięciu dziuplastego drzewa.

Sesje warsztatowe objęły kreatywne metody promocji nietoperzy oraz tworzenie nowych przedsięwzięć i zasady tworzenia i realizacji projektów.

Bardzo dziękujemy organizatorom wydarzenia za zaangażowanie i gościnność. Spotkanie partnerów projektu LIFE+ Podkowiec Towers można w skrócie podsumować jako inspirujące i ciekawe, merytoryczne i motywujące. Taka wymiana doświadczeń
i współpraca to ważna część naszych działań.

Podobne artykuły