W 2022 roku zespół projektu wyznaczył dwa miejsca w województwie dolnośląskim, w których rozpoczęto następnie budowę nowej infrastruktury dla nietoperzy. W tym roku inwentaryzacją objęte zostaną 4 obszary, w których wyznaczone zostaną miejsca pod budowę czterech wież przeznaczonych na kolonie rozrodcze podkowców małych oraz towarzyszących im schronień przejściowych, nazywanych chatami. W pierwszym etapie poszukiwania prowadzone są w nadleśnictwach Dukla i Rymanów, gdzie powstanie również sztuczne zimowisko, z uwagi na brak odpowiednich miejsc hibernacji w tym rejonie.

Budowa nowej infrastruktury dla nietoperzy stworzy w lesie warunki do funkcjonowania kolonii w optymalnych warunkach. Zwierzęta będą mieć blisko na żerowiska, nie będą musiały przelatywać przez niebezpieczne miejsca, takie jak drogi i osiedla ludzkie.

Biolodzy szukają za dnia miejsc posiadających cechy sprzyjające funkcjonowaniu latających ssaków, aby w nocy sprawdzać, które z nich są faktycznie wykorzystywane przez nietoperze. Miejsca obiecujące to skraj lasu, cieki i zbiorniki wodne, skałki, polany. Specyficzne i różnorodne warunki powodują, że znajduje się tu więcej pokarmu, a zwierzakom jest też łatwiej orientować się w przestrzeni. Sprawdzenie nocą, gdzie faktycznie polują nietoperze wymaga wyrafinowanego sprzętu, który pozwoli usłyszeć ultradźwięki i widzieć w ciemności. Oprócz kilku obserwatorów, wykorzystywane są również fotopułapki i rejestratory ultradźwięków. Nagrania z tych urządzeń są analizowane w celu uzupełnienia bezpośrednich obserwacji dokonanych przez badaczy.

W ten sposób powstają Raporty Oceny Siedliska opisujące cały analizowany obszar i sugerujące alternatywne lokalizacje dla nowej infrastruktury. Pozostaje jeszcze uwzględnić inne czynniki, takie jak plany leśne, możliwość dojazdu sprzętu i bezpieczeństwo budowli.

Podobne artykuły