Pod koniec czerwca rozpoczęliśmy w Polsce południowej liczenia nietoperzy w ich schronieniach rozrodczych. Sprawdzane są stanowiska nietoperzy z gatunków objętych projektem LIFE+ Podkowiec Towers, ale odnotowywane są stwierdzenia wszystkich gatunków w tych obiektach.

Kontrolowane dotychczas kolonie w stanowiskach zlokalizowanych w województwach podkarpackim, dolnośląskim i opolskim mają zabezpieczone dobre warunki i nie wymagają podejmowania interwencji. Za wcześnie jeszcze na ocenę liczebności, wnioski takie będzie można wyciągnąć po opracowaniu wyników z wszystkich kontrolowanych obiektów.

Podobne artykuły