Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym na działania chroniące istniejące i potencjalne stanowiska nietoperzy, planowane do realizacji w południowej Polsce (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie), które przyczynią się do ochrony wybranych gatunków nietoperzy i ich siedlisk. Przedsięwzięcia w ramach Bat Grants muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu LIFE+ Podkowiec Towers, w szczególności dotyczyć ochrony co najmniej jednego z gatunków objętych projektem. W Polsce są to podkowiec mały, nocek orzęsiony, nocek duży i mopek zachodni. Regranting przyczyni się również do lepszego poznania instrumentu finansowego LIFE oraz sposobów ochrony nietoperzy.

W zakładce Bat Grants zainteresowani znajdą dokumenty dotyczące pierwszej edycji konkursu, takie jak szczegółowy regulamin, wskazówki i formularze. Granty mogą uzyskać dofinansowanie do 44 000 zł. Do składania wniosków w pierwszym naborze zapraszamy organizacje pozarządowe do 24 kwietnia 2023.

Na zdjęciach prezentujemy przykłady działań poprawiających stan schronień nietoperzy oraz potrzeb w tym zakresie. Są to jedynie inspiracje dla przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Bat Grants. Kluczowym wymogiem jest, aby planowane działania wspierały populacje gatunków nietoperzy objętych projektem LIFE+ Podkowiec Towers.

Program Bat Grants powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w ramach projektu LIFE+ Podkowiec Towers (LIFE20 NAT/PL/001427)  i finansowany jest ze środków Programu LIFE. Jest to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej wspierający wyłącznie ochronę środowiska. 

Podobne artykuły