W projekcie LIFE+ Podkowiec Towers przewidziana jest budowa nowej infrastruktury dla nietoperzy. Wynika to z tego, ze istniejące obiekty, w których chronią się kolonie rozrodcze są coraz bardziej oddalone lub izolowane od miejsc, w których podkowce polują latając wśród roślinności, głównie wewnątrz lasu, a także na terenach skalistych. Nowa infrastruktura, zlokalizowana w lesie, stworzy pełnowartościowe siedlisko zapewniające bezpieczeństwo kolonii rozrodczej i łatwy dostęp do pokarmu oraz schronienia przejściowe, w których nietoperze mogą odpocząć lub przetrwać trudniejsze chwile bez konieczności powrotu do kolonii. W niektórych miejscach konieczne jest także zapewnienie bezpiecznych i wysokiej jakości miejsc hibernacji.

Specjalne wieże, przeznaczone na stanowiska rozrodcze powstaną w 10 miejscach w południowej Polsce. Wokół każdej z nich umieszczonych zostanie po dziesięć chat, czyli stanowisk przejściowych. Wszystkie obiekty będą uwzględniać wymagania siedliskowe również innych gatunków nietoperzy oraz niektórych innych zwierząt.  

Aby zapewnić, że nowe obiekty będą wykorzystywane przez nietoperze, trzeba je umieścić w pobliżu odpowiednich żerowisk i zagrożonych, trudnych do zabezpieczenia kolonii. Wyszukiwane są miejsca, które wiedza o biologii podkowców identyfikuje jako odpowiednie siedliska na podstawie map, informacji od gospodarzy terenu (leśników) i wyszukania pożądanych elementów za dnia. Przyrodnicy sprawdzają następnie w nocy, czy nietoperze podzielają ich waloryzację i korzystają z wyznaczonych miejsc. Praca w terenie wykorzystuje metody automatycznej rejestracji oraz obserwacje prowadzone prze 4-5 obserwatorów z użyciem specjalistycznego sprzętu – kamery termowizyjnej, detektorów ultradźwięków, rejestratorów. Obserwacje i nagrania zebrane w terenie są następnie analizowane i otrzymuje się dokładną mapę – obraz aktywności podkowców na danym obszarze.  

Weryfikacja pozwala wstępnie wyznaczyć optymalne lokalizacje zaplanowanych obiektów i stworzyć Raport Oceny Siedliska dla każdego z obszarów. Następnym krokiem jest konfrontacja tych ustaleń z planami leśnymi i realnością wykonania prac w trudnym górskim terenie.

Wiosną i latem 2022 zespół projektu przeprowadził badania dla pierwszych dwóch wstępnie wybranych obszarów Natura 2000: PLH020096 Góry Złote (gospodarz: Nadleśnictwo Bardo) i PLH020004 Góry Stołowe (Nadleśnictwo Zdroje). Wyznaczone i uzgodnione zostały lokalizacje obu wież i towarzyszących im schronień przejściowych, Jeszcze w tym roku w lesie pojawią się pierwsze obiekty.

Podobne artykuły