Podczas prac trenowych dokonaliśmy niecodziennego odkrycia – nocnego schronienia podkowców w dziupli ogromnego buka! Podkowiec jako nietoperz świetnie latający, nie potrafiący jednak przeciskać się przez szczeliny i niewielkie otwory – na ogół z tego typu kryjówek nie korzysta. W tym wypadku kluczowe okazały się wymiary dziupli, do której wlot nie przysparzał zwierzętom żadnych problemów. Podkowce korzystały z niego jedynie w nocy, wewnątrz obserwowaliśmy naraz do 3 osobników, które spędzały tam nawet po kilkanaście minut. Przykład tego drzewa pokazuje jak bardzo istotne są dla podkowców małych rozrzucone po terenie schronienia nocne, które stanowią prawdopodobnie miejsca odpoczynku, a być może również godów. To właśnie niedobór takich schronień mają uzupełniać stawiane przez nas leśne chatki dla nietoperzy. Nasza obserwacja uzupełnia również wiedzę o roli dziuplastych drzew w ochronie nietoperzy.

Podobne artykuły