Jedną z dobrych praktyk programu LIFE jest wspieranie Beneficjentów poprzez organizację wizyt monitorujących. W dniach 7-9 listopada odwiedziła nas pani Maja Mikosińska z Komisji Europejskiej z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) oraz pani Marta Kaczyńska – zewnętrzny monitor projektu w zakresie technicznego i finansowego monitorowania projektów LIFE.

Pierwszego dnia wizyty odwiedziliśmy Nadleśnictwo Bardo Śląskie, gdzie m.in. na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Kopalnie w Złotym Stoku” powstały pierwsze chatki dla nietoperzy. Mogliśmy wspólnie omówić i ocenić wykonanie oraz pierwsze oznaki skuteczności tych schronień (obecność guana i jednego nietoperza). Wieczorem przenieśliśmy się na salę konferencyjną, gdzie Piotr Firlej (as. ds. promocji projektu LIFE+ Podkowiec Towers) przedstawił cały proces tworzenia jednego z filarów projektu, czyli promocji projektu i ochrony nietoperzy, w tym podkowca małego. Opowiedział również o zakończonym szkoleniu, w ramach którego powstała grupa przewodników – animatorów i edukatorów. Zostali oni ponadto merytorycznie przygotowani do reagowania na obserwowane w terenie zagrożenia w schronieniach zajmowanych przez nietoperze.

Drugi dzień rozpoczęło spotkanie w Nadleśnictwie Zdroje, gdzie wybudowano 10 chatek dla nietoperzy. Wspólnie z pracownikami nadleśnictwa zobaczyliśmy część z nich w terenie. Następnie pojechaliśmy do Czech, gdzie na spotkanie z przedstawicielką naszego partnera – organizacji ČESON Janą Vandrovcovą i opiekunem stanowiska Mírem Kašparem. Zaprezentowali nam oni budowane na strychu zamku w Rudzie nad Morawą platformy zabezpieczające drewniane elementy konstrukcyjne przed guanem z kolonii rozrodczych podkowców małych i nocków dużych. Platformy pozwolą pogodzić ochronę konserwatorską budynku z ochroną nietoperzy.

Jakie są postępy i efekty w realizacji projektu? Jakie cele projektu udało się osiągnąć? Czy są kłopoty? Jeśli tak, to jak je rozwiązać? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy podczas trzeciego dnia wizytacji. Był to dzień, w którym na żywo i on-line spotkaliśmy się z partnerami LIFE+ Podkowiec Towers z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Czech, Słowacji i Rumunii. Koordynator projektu Rafał Szkudlarek omówił na jakim etapie są działania w projekcie i co jeszcze przed nami. Szczegółowo przedstawił proces projektowania i budowy chatek oraz wież dla nietoperzy. Był to czas na prezentacje wyników i planów każdego z partnerów programu, ale także na omówienie napotkanych problemów. Podczas całego spotkania mogliśmy liczyć na merytoryczne wsparcie, wiedzę i doświadczenie pań monitorujących projekt, a to daje motywację do dalszych, skutecznych działań na rzecz ochrony nietoperzy.

Podobne artykuły