Nadleśnictwo Zdroje jest pierwszym z nadleśnictw, gdzie przeprowadzono szerszą kampanię informacyjno-promocyjną projektu LIFE+ Podkowiec Towers. Związane to jest z pracami terenowymi które prowadzone są w ramach projektu. W styczniu i marcu 2023 r. prowadzono szereg działań. W schronisku PTTK pod Muflonem w Dusznikach-Zdroju zaprezentowano prelekcję na temat ochrony nietoperzy pt. „Nietoperze wracają do lasu!”. Spotkanie przyciągnęło sporo osób zainteresowanych światem nietoperzy. Przeprowadzono również prezentacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Kłodzku, Polanicy-Zdrój i Dusznikach-Zdroju, przedszkolach w Dusznikach-Zdroju i Polanicy-Zdrój, Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kłodzku. Podjęto współpracę z Towarzystwem Miłośników Polanicy. Wraz z Nadleśnictwem Zdroje przeprowadzono wizytę w Jaskini Nietoperzy w Nadleśnictwie Świdnica. Prowadzono również działania w innych miejscach w Sudetach. Zrealizowano szkolenie dla przewodników Kopalni w Złotym Stoku i spotkanie promocyjne w Krainie Wygasłych Wulkanów. W Nadleśnictwie Zdroje rozpoczęcie sezonu turystycznego w Krainie Podkowca spodziewane jest na koniec kwietnia.

Podobne artykuły