W ramach projektu LIFE+ Podkowiec Towers w 2023 r. na poddaszu zamku Čechy pod Kosířem zainstalowano platformy dla nietoperzy, które chronią zabytkowe belki i podłogę zamku przed odchodami podkowców małych (Rhinolophus hipposideros), które co roku wykorzystują to poddasze do wychowywania młodych. Ponadto platformy ułatwiają regularne sprzątanie. Ten stosunkowo prosty środek pomógł rozwiązać konflikt między zabezpieczeniem historycznego budynku a ochroną nietoperzy. Zamek jest nie tylko dziedzictwem kulturowym, ale od 2005 r., ze względu na obecność krytycznie zagrożonego gatunku nietoperzy, jest również specjalnym obszarem ochrony w ramach sieci Natura 2000.

Ze względu na rozległość strychu i przemieszczanie się nietoperzy po poddaszu późnym latem, zaprojektowano dwa rodzaje platform. W dwóch miejscach, które są najczęściej wykorzystywane przez nietoperze, stworzono stałe drewniane platformy w postaci drewnianej podłogi rozkładającej ciężar nad istniejącymi belkami. Konstrukcja platformy składa się z rusztu z niestruganego drewna świerkowego pokrytego deskami, a następnie folią paroprzepuszczalną, aby zwiększyć jej odporność na działanie odchodów nietoperzy, a tym samym jej żywotność. Wystarczająca przestrzeń między platformą a samą podłogą umożliwia swobodny przepływ powietrza, co zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci. Ponadto stworzono dwie mobilne platformy, które można łatwo przemieszczać po strychu w zależności od tego, gdzie w danym momencie będą przebywać nietoperze. Mobilne platformy nie mogły być wykonane z drewna, ponieważ byłyby zbyt ciężkie do transportu. Dlatego ostatecznie wykonano je z geosiatki również pokrytej paroprzepuszczalną folią.

Platformy zostały zainstalowane poza okresem letnich grzęd matecznych, który jest krytyczny dla nietoperzy. Dzięki temu nie były one niepokojone podczas wychowywania potomstwa, a zwierzęta nadal uważały poddasze za bezpieczne. Kompletną budowę platform dla ČESON zapewniła firma ZENDULKA s.r.o., która ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu zabezpieczeń dla nietoperzy.

Podobne artykuły