Dobrą tradycją Programu LIFE jest wsparcie wykonawców w postaci przydzielonych na czas trwania projektu niezależnych ekspertów, zwanych Monitorami. Dzięki stałej współpracy, Monitorzy dobrze znają powierzone sobie projekty. Czuwają nad prawidłowym przebiegiem projektu, obserwują jego postępy, pomagają zinterpretować zapisy proceduralne. czy prawidłowo sformułować informacje przekazywane do agend Komisji Europejskiej.

W dniach 2. i 3. czerwca Monitor projektu LIFE+ Podkowiec Towers, Pani Marta Kaczyńska odbyła pierwszą z dorocznych wizyt. W programie wizyty znalazło się spotkanie z zespołem projektu i wizyta terenowa. Spotkanie miało charakter hybrydowy, tzn. że Partnerzy zagraniczni uczestniczyli w nim zdalnie. Nie przeszkodziło to omówić wszelkich kwestii merytorycznych i organizacyjnych, związanych z początkową fazą projektu.

W trakcie wizyty terenowej Pani Monitor zapoznawała się z dotychczasowymi działaniami prowadzonymi w Polsce, takimi jak analizy wykorzystania terenu przez nietoperze, niezbędne dla optymalnego wyboru miejsc dla nowej infrastruktury służącej tym zwierzętom oraz efekty adaptacji wykonanych w jednym z letnich schronień podkowca małego.

Podobne artykuły