V rámci projektu LIFE+ Podkowiec Towers byly v průběhu roku 2023 na půdě zámku Čechy pod Kosířem instalovány podlážky, chránící historické trámy a podlahu zámku před trusem vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), který prostory této půdy využívá každoročně k odchovu mláďat. Navíc podlážky umožňují i snadnější pravidelný úklid. Takovéto relativně jednoduché opatření pomohlo vyřešit konflikt mezi památkovou ochranou budovy a ochranou netopýrů. Zámek je totiž nejen kulturní památkou, ale od roku 2005 z důvodu výskytu ohroženého druhu letounů i evropsky významnou lokalitou chráněnou v rámci soustavy Natura 2000.

Vzhledem k rozlehlosti místní půdy a oblibě vrápenců přemisťovat se v pozdním létě po půdě byly navrženy podlážky dvojího typu. Na dvou místech, která jsou vrápenci nejvíce využívána, vznikly trvalé dřevěné podlážky zbudované jako dřevěná roznášecí podlaha nad stávajícími trámy. Konstrukce podlážky je tvořena roštem z nehoblovaných smrkových fošen, překryta prkny a následně paropropustnou fólií, aby se zvýšila její odolnost vůči působení netopýřího trusu, a tudíž i její životnost. Mezi podlážkami a vlastní podlahou půdy zůstal zachován dostatečný prostor, který umožňuje volné proudění vzduchu a brání tak nadměrnému hromadění vlhkosti. Zároveň byly vytvořeny dvě tzv. mobilní podlážky, které lze snadno po půdě přemisťovat podle toho, kde se v danou dobu budou vrápenci nacházet. Mobilní podlážky nebylo možné vytvořit ze dřeva, neboť by byly příliš těžké pro transport. Proto byly nakonec zhotoveny z geomříže překryté opět paropropustnou fólií.

Instalace podlážek proběhla mimo kritické období odchovu mláďat, aby nedošlo k jejich rušení a netopýři i nadále podkroví považovali za bezpečné. Kompletní zhotovení podlážek pro ČESON zajistila firma ZENDULKA s.r.o., která s vytvářením ochranných opatření na půdách má dlouhodobější zkušenosti.

Podobné příspěvky