Pierwszym przejawem naszego świeżo zawiązanego porozumienia z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego była wspólna organizacja szkolenia z ochrony nietoperzy dla pracowników małopolskich parków krajobrazowych. Spotkanie odbyło się 31. marca, w bardzo dostojnym otoczeniu eksponatów Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, które użyczyło nam swojej sali, zapewniając przy tym wydarzeniu odpowiednią oprawę.

Nasi prelegenci – gościnnie: Wojciech Gubała i Tomasz Gottfried oraz Rafał Szkudlarek dzielili się doświadczeniami z prowadzonych przez siebie prac, nie szczędząc przy tym anegdotycznych historii, jakie wiązały się z opracowaniem rozwiązań, które dziś skutecznie pomagają nietoperzom. Nie zabrakło również wycieczki w teren i przyjrzeniu się niektórym z nich “w realu”. Przewodnikiem po zaadaptowanym w całości dla nietoperzy poddaszu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bukowcu był opiekun tego stanowiska – pan Witold Krok z UG Korzenna. O modyfikacjach oświetlenia wokół kościoła w Bruśniku, które świeci tak, aby przelot nietoperzy był bezpieczny, opowiedział Piotr Firlej.

Podobne artykuły