Pod koniec października 2022 roku na poddaszu zamku w Rudzie nad Morawą rozpoczęła się budowa pierwszej z trzech drewnianych platform zaplanowanych w ramach projektu LIFE+ Podkowiec Towers. Celem tych platform jest ochrona zabytkowych belek i ułatwienie w przyszłości zmiatania odchodów produkowanych przez letnie kolonie nocka dużego (Myotis myotis) i podkowca małego (Rhinolophus hipposideros). Taki stosunkowo prosty środek pomoże rozwiązać konflikt między zachowaniem zabytkowego budynku a ochroną nietoperzy. Zamek jest nie tylko dziedzictwem kulturowym, ale od 2005 roku, ze względu na obecność dwóch krytycznie zagrożonych gatunków nietoperzy, stał się również Specjalnym Obszarem Ochrony w ramach systemu Natura 2000.

Aby rozpocząć prace, należało poczekać, aż nietoperze jesienią opuszczą strych. Dzięki temu nietoperze nie były niepokojone w okresie wychowywania potomstwa i uważają poddasze za bezpieczne. Samą budowę platformy poprzedziło oczyszczenie z nagromadzonych odchodów i przetransportowanie niezbędnego materiału do przestrzeni strychowej.

Nowa platforma została zbudowana jako drewniana podłoga obciążająca nad istniejącymi belkami. Platforma składa się z rusztu z nieheblowanego drewna świerkowego pokrytego deskami. Aby ułatwić demontaż platformy w przyszłości, deski nie są mocowane do siatki pojedynczo, ale w zestawach o szerokości 1 m. Deski w jednym zestawie są wzmocnione od spodu kilkoma listwami, aby zapobiec ich przesuwaniu się podczas przechodzenia ludzi. Wystarczająca przestrzeń pomiędzy podestem a samą podłogą umożliwia swobodny przepływ powietrza, co zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci.

Ze względu na powierzchnię około 100 m2, pierwsza platforma powstała w czterech etapach i została ukończona pod koniec stycznia 2023 roku. Podłoga zostanie również pokryta folią paroprzepuszczalną, aby zwiększyć jej odporność na działanie odchodów nietoperzy, a tym samym jej żywotność.

Podobne artykuły