Parafrazując znane powiedzenie, można powiedzieć, że wszystkie podkowce są nasze. Ale niektóre bardziej.

W Brennej, kilka uderzeń skrzydłami od obszaru Natura 2000 Beskid Śląski  (PLH240005), znajduje się nieużytkowany od pewnego czasu budynek, który na kolonię rozrodczą wybrały sobie podkowce małe, żerujące w lasach na terenie Obszaru. Przed kilku laty, zespół PTPP „pro Natura” wykonał szereg adaptacji, które poprawiły warunki bytowania nietoperzy. Naprawiono nieszczelne deskowanie szczytu budynku i zasłonięto inne nieszczelności, przez które do środka wpadało światło i powstawały przeciągi. Zainstalowane też zostały udogodnienia takie jak stojąca buda z zabezpieczeniem przeciw czworonożnym drapieżnikom, czy doniczka dla nocków orzęsionych.

Nocki orzęsione już odkryły to schronienie, wciąż jednak są to pojedyncze osobniki. Natomiast podkowce bardzo wyraźnie skorzystały na adaptacjach. Kiedy członkowie Stowarzyszenia Górecki Klub Przyrodniczy z Górek Wielkich i Stowarzyszenia Dziewięćsił w ramach akcji poszukiwania nowych stanowisk podkowca małego w gminie Brenna odkryli to stanowisko, zamieszkiwała je mała grupa około 50 samic. W kilka sezonów po adaptacjach kolonia zwiększyła swą liczebność ponad 4-krotnie.

Budynek został wystawiony na sprzedaż i PTPP „pro Natura” nabyło nieruchomość w ramach środków na niespodziewane działania ochronne przewidzianych w projekcie LIFE+ Podkowiec Towers. Nietoperze mogą teraz jeszcze bardziej liczyć na połączone siły pro Natury, Góreckiego Klubu Przyrodniczego, Stowarzyszenia Dziewięćsił i, miejmy nadzieję, władz lokalnych.

Podobne artykuły