Zasadniczą częścią projektu LIFE+ PODKOWIEC TOWERS jest wybudowanie w lesie sztucznych schronień dla nietoperzy z gatunków żerujących wśród drzew, którym coraz trudniej znaleźć jest bezpieczne schronienie w wykorzystywanych przez ludzi budynkach. Mieszkając w lesie nie tracą energii na conocne przeloty, unikają kolizji z samochodami i ataku drapieżników, nie są niepokojone przez sztuczne oświetlenie. Gdy mieszkają poza ludzkimi siedzibami, nikomu ich obecność i sąsiedztwo nie przeszkadza.

W południowej Polsce powstaną specjalne wieże, zaprojektowane głównie jako stanowiska kolonii rozrodczych podkowca małego i nocka orzęsionego, umożliwiające również zimowanie gatunków zimnolubnych, jak borowce lub mopki. W pobliżu wież rozmieścimy mniejsze obiekty, nazwane roboczo chatkami dla nietoperzy i pełniące dla podkowców funkcję schronień nocnych lub przejściowych. Ich konstrukcja umożliwi również zasiedlenie ich przez kolonie rozrodcze np. mopków, borowców lub karlików. W roku 2022 wyznaczone zostały miejsca pod budowę dwóch pierwszych wież i 20 chat. Budowa wież planowana jest na drugą połowę 2023 roku, natomiast pierwsze chatki, a dokładniej ich betonowe szkielety, zostały właśnie zainstalowane w nadleśnictwach Zdroje (w obszarze Natura 2000 PLH020004 Góry Stołowe) oraz Bardo (PLH020096 Góry Złote).

Chatki z kręgów betonowych docelowo (już na wiosnę) pokryte zostaną  drewnianą elewacją zaczynającą się na poziomie ponad spodziewanym zasięgiem pokrywy śnieżnej. Szczyt chatek zwieńczy spadzisty daszek, dzięki czemu konstrukcja przypominać będzie duży ul. Pod drewnianym płaszczem chatki znajdują się przestrzenie dla nietoperzy szczelinujących. Nie zapomniano oczywiście o okienku umożliwiającym swobodny wlot podkowcom, nie potrafiącym się przeciskać przez szczeliny. To dla nich przygotowywane będą całe wnętrza chatek – centralne pomieszczenie we wnętrzu kręgów oraz niewielki stryszek. Wszystkie wejścia  zabezpieczone zostaną przed dostępem drapieżników. Nowopowstające obiekty zostały zaprojektowane w ramach LIFE+ Podkowiec Towers. Stosujemy w nich wiele autorskich rozwiązań, wykorzystywanych dotąd przez nas przy poprawianiu warunków w już istniejących schronieniach lub adaptowaniu dla potrzeb nietoperzy miejsc dotąd niewykorzystywanych. Z tych wcześniejszych doświadczeń wiemy, że zasiedlanie przygotowanych dla nietoperzy schronień może trwać długo, niekiedy nawet wiele sezonów. Mamy jednak nadzieję, że dzięki wykorzystaniu specjalnie opracowanych metod przywabiania, tym razem odbędzie się to  znacznie szybciej. Będziemy monitorować sytuację i informować o efektach.

Podobne artykuły