Po 4 rokoch sa poradilo zorganizovať populárny Chiropterologický seminár (ChiSe), tentoraz v Krásnohorskej Dlhej Lúke, v dňoch 14. a 15. októbra 2022. Termínovo mal byť uskutočnený v roku 2020 (posledný bol v roku 2018), ale znemožnila ho pandémia koronavírusu. O podujatie bol veľký záujem z radov členov našej organizácie, ale aj záujemcov o členstvo alebo našich podporovateľov. Podujatie malo viac ako 30 účastníkov z celého územia Slovenska – od Bratislavy až po Priekopu na východe a jedného účastníka z Českej Republiky.

Prednesených bolo 11 odborných príspevkov z oblasti výskumu netopierov, ochrany ale aj environmentálnej výchovy s následnou diskusiou a výmenou skúseností.

Po ukončení čakal na účastníkov veľmi zaujímavý bod programu – návšteva Krásnohorskej jaskyne, ktorá je náročnejšia než bežne sprístupnené jaskyne. Účastníci si mohli počas 2 hodín rozhýbať všetky svaly – vyskúšali si traverz po lane nad jaskynnou riečkou aj dlhé rebríky. Úsilie bolo odmenené na konci trasy – mohli sme obdivovať jeden z najvyšších stalagnátov na svete. Stretnutie boli veľmi hodnotné aj z hľadiska vzťahov, vzájomnej inšpirácie a spolupráce do budúcna. 

Chiropterologický seminár 2022 bol finančne podporený z projektu | Chiropterology Seminar 2022 was financially supported by the project LIFE+ PODKOWIEC TOWERS – LIFE20 NAT/PL/001427.

Similar Posts