LIFE PODKOWIEC PLUS

back to the forest – holistic conservation of bat breeding habitats
LIFE20 NAT/PL/001427

Projektová misia a ciele

Naším poslaním je udržiavať a zlepšovať stav ochrany ohrozených druhov netopierov v strednej a východnej Európe prostredníctvom:

  • Ochrana a zlepšenie dôležitých úkrytov pre deväť druhov netopierov
  • Prechod od reaktívneho k proaktívnemu prístupu v ochrane netopierov
  • Posilnenie inštitucionálnej podpory ochrany netopierov
Proaktívna ochrana

Chránime netopiere za každých okolnostíh

Udržujte vzdialenosť!

Študujte, chráňte, ale nerušte

Čo ohrozuje netopiere a ako ich chrániť?

V dôsledku antropogénneho vplyvu niektoré európske netopiere stratili svoje prirodzené úkryty. Namiesto nich využívajú budovy a kultúrnu krajinu vytvorenú človekom. Zmeny v životnom prostredí stále pokračujú a ovplyvňujú dostupnosť úkrytov netopierov, ktorá sa každoročne znižuje. Zvyšuje sa aj vplyv bariér, ktoré obmedzujú využívanie bezpečných a bohatých potravných oblastí. Náš projekt chráni existujúce biotopy, ale vytvára aj nové alternatívy pre tie, ktoré môžu čoskoro zaniknúť.

Podkovár malý, ktorý je vlajkovým druhom v Európe, získal v povedomí ľudí dobrý imidž, vďaka našim predchádzajúcim projektom. Skúsenosti z obdobia pandémie, ktoré nás upozornili na hrozby globalizácie pre prírodu, však podnietili nový pohľad na ochranu netopierov. Preto v tomto prípade slogan „Zachovaj si odstup!“ vyzýva k takému prístupu k ochrane prírody, ktorý vytvára priestor medzi ľuďmi a divokými zvieratami. Projekt tiež navrhuje postupne prejsť od nákladných nápravných opatrení k bezpečnejším a dlhodobo účinnejším riešeniam. Netopiere sa tak môžu vrátiť do lesa, pretože vďaka špeciálnej infraštruktúre tu nájdu optimálne podmienky vo všetkých ročných obdobiach.

Financujúci a realizátori projektu

Cieľové druhy

Projekt sa zameriava na podkovára malého ako vlajkový druh, ktorý sa vyskytuje vo všetkých krajinách zapojených do projektu a pre ktorý boli zavedené mnohé úspešné opatrenia akceptované verejnosťou.

Všetky cieľové druhy netopierov sú uvedené v Prílohe II Smernice o biotopoch, Dohode EUROBATS a príslušnej národnej legislatíve.

Podkovár malý

Vlajkový druh