Despre proiect

În Europa Centrală și de Est, unele specii de lilieci specificate în Anexele Directivei Habitate a Uniunii Europene sunt amenținate datorită condițiilor de mediu care se deteriorează. Disponibilitatea adăposturilor este în scădere, iar distanțele dintre adăposturi și zonele de hrănire sunt în continuă creștere. Fragmentarea habitatelor și reducerea suprafețelor împădurite și a culoarelor de arbuști, care formează rute de migrare, duce la limitarea deplasării în siguranță a liliecilor.

Lumina artificială creată de stâlpii stradali și proiectoare interferează cu zborul în siguranță al liliecilor spre și dinspre adăposturi, în timp ce afectează negativ și disponibilitatea surselor de hrană. În plus, prezența umană cauzează perturbări în locații subterane, precum peșterile, locații care sunt utilizate de lilieci atât pentru reproducere, cât și pentru hibernare în perioada iernii.

Liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros) a fost ales drept specie stindard pentru acest proiect, deoarece acesta se găsește în toată zona de implementare a proiectului și are un istoric pozitiv în ceea ce privește implementarea măsurilor de conservare, conservare care este cunoscută la scară largă și acceptată de către public.


Obiectivul 1: Protecția și îmbunătățirea condițiilor din adăposturi importante pentru 9 specii de lilieci
 • îmbunătățirea adăposturilor de maternitate și hibernare din 18 situri Natura 2000 de pe teritoriul a 4 țări
 • îmbunătățirea condițiilor din habitatele liliecilor, incluzând mai ales zonele de hrănire din 6 situri Natura 2000 din Polonia și Slovacia
 • reducerea conflictelor dintre oameni și lilieci în patru țări
Obiectivul 2: Tranziția de la o abordare reactivă la una proactivă în ceea ce privește conservarea liliecilor
 • crearea de habitate care îndeplinesc nevoile ciclului anual al speciilor de lilieci amenințate, în zone care nu prezință bariere spațiale și care nu suferă datorită influențelor antropogene (zone vaste de pădure densă)
 • crearea de adăposturi alternative pentru specii care necesită zone de zbor în interiorul clădirilor folosite (liliacul mic cu potcoavă, liliacul cărămiziu, liliacul comun) în vecinătatea a zece colonii de reproducere amenințate din Polonia
 • crearea a 36 de noi adăposturi și îmbunătățirea condițiilor în 10 habitate din Slovacia
 • crearea oportunităților ca liliecii să se extindă în zone noi
 • crearea de condiții propice pentru răspândirea coloniilor de maternitate
Obiectivul 3: Îmbunătățirea suportului instituțional pentru conservarea liliecilor
 • câștigarea încrederii publicului și stimularea așteptărilor acestuia față de măsurile proactive pentru conservarea liliecilor
 • creșterea nivelului de conștientizare și a cunoștințelor oamenilor care intră în contact cu liliecii la locul lor de muncă și a căror decizii ar putea avea un impact asupra conservării liliecilor
 • creșterea cunoștințelor și abilităților persoanelor și instituților care lucrează pentru conservarea liliecilor
 • promovarea soluțiilor de compensare bazate pe nevoi reale de mediu și atenuarea impactului și efectelor negative, pe care investițiile economice le au asupra liliecilor
 • încorporarea de diverse instrumente financiare în acțiuni locale mici, dar cu impact ridicat
 • stimularea continuării și replicării activităților din proiect
 • Myotis myotis
 • Myotis emarginatus
 • Miniopterus schreibersii
 • Myotis bechsteinii
 • Myotis capaccinii
 • Rhinolophus mehelyi
 • Rhinolophus hipposideros
 • Rhinolophus euryale
 • Barbastella barbastellus
Proiectul va fi implementat în următoarele țări și regiuni:
 • Polonia: Dolnośląskie, Opolskie, Małopolskie, Śląskie, Podkarpackie
 • Republica Cehă: Stredni Morava, Severovychod
 • România: Oltenia Sud-Vest, Vest
 • Slovacia: Stredne Slovensko, Vychodne Slovensko
 • PTPP pro Natura“ (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura“), Polonia (coordonator)
 • DGLP (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), Polonia
 • ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů), Republica Cehă
 • CCCL (Asociația Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor), România
 • SON (Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku), Slovacia
 • Referință proiect: LIFE20 NAT/PL/001427
 • Abreviere proiect: LIFE+ PODKOWIEC TOWERS
 • Durată: 01 Octombrie 2021 – 30 Septembrie 2026
 • Buget total: 4 924 974 Euro
 • Contribuția Uniunii Europene: 2 954 984 Euro
 • Contribuția NFOŚiGW: 1 656 349 Euro