Przeloty pomiędzy pomieszczeniami. Czyli udostępnienie miejsc o innym mikroklimacie, bardziej dostępnych z zewnątrz, bezpieczniejszych itd.

To są zdjęcia z tego konkretnie artykułu

Mogą one być realizowane od zera lub przez dostosowanie za pomocą metod używanych przy dostosowywaniu otworów.

To natomiast są artykuły niższego poziomu, które są zaciągane każdorazowo przy otwarciu pliku. Dzięki temu rozdział aktualizuje się w miarę dopisywania artykułów podrzędnych.

Podobne artykuły