Przeloty pomiędzy pomieszczeniami. Czyli udostępnienie miejsc o innym mikroklimacie, bardziej dostępnych z zewnątrz, bezpieczniejszych itd.

Mogą one być realizowane od zera lub przez dostosowanie za pomocą metod używanych przy dostosowywaniu otworów

Podobne artykuły