LIFE+ Horseshoe Towers je společný projekt pěti partnerů ze čtyř zemí, takže se tým pravidelně schází online a jednou ročně se setkáváme osobně.  
První setkání se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. listopadu 2022 v pohostinném horském hotelu Bacówka Biały Jeleń. Všichni partneři prezentovali postup své části projektu, ale diskutovali jsme také o různých věcných a organizačních záležitostech, zejména o potížích s rostoucími cenami.  

V následujících dvou dnech pak probíhaly workshopy, kde jsme plánovali další společné aktivity v ochraně netopýrů a vyměňovali si zkušenosti. Během jednodenního výletu měli účastníci příležitost vidět z první ruky řešení mnoha problémů ohrožujících netopýry, jako je nadměrné sluneční nebo umělé osvětlení v úkrytech, nevyhovující mikroklimatické podmínky, přerušené letové trasy na loviště nebo hrozící zánik úkrytu letní kolonie. Workshop také umožnil představit program LIFE u příležitosti 30. výročí tohoto finančního nástroje Evropské unie.  

Během návštěv v terénu a speciálně zorganizovaných setkání jsme se seznámili s aktivitami propagujícími netopýry a jejich ochranu, které zajišťují místní podnikatelé a aktivisté. Během prezentací si účastníci workshopu zároveň sami mohli jednotlivé aktivity vyzkoušet. Kreativita místních lidí, co se týče využití netopýřího tématu v rámci jejich vlastního podnikání, je skutečně působivá.  

Workshop je začátkem procesu, v rámci kterého budeme rozvíjet vzájemnou spolupráci novými způsoby a systematicky sdílet naše zkušenosti s každým, kdo chce netopýry chránit. 

Podobné příspěvky