Dne 26. listopadu 2022 byla zahájena série školení lektorů-animátorů v území nazvaném Kraina Podkowca (lze přeložit jako Země vrápence malého). Školení si klade za cíl připravit lidi, kteří budou uskutečňovat propagační, vzdělávací a animační akce o netopýrech, aby využili získané znalosti ve své společenské a profesní činnosti. První setkání se konalo v rezervaci Skamieniałe Miasto (Zkamenělé město) v obci Ciężkowice. Školení se zúčastnilo dvacet lidí.  

Během prvního setkání se účastníci seznámili s lokalitami v rezervaci Skamieniałe Miasto, kde žijí netopýři. Rozšířili si také znalosti o vrápenci malém a procvičili si dovednosti, které využijí po absolvování celého školení jako lektoři-animátoři v oblasti Kraina Podkowca.  

Série školení potrvá 11 měsíců a skončí v září 2023. Během měsíčních setkání účastníci navštíví další místa v území Kraina Podkowca v oblastech Středobeskydského podhůří, Západních Beskyd, Pieninských hor a Krakovsko-čenstochovské vysočiny.  

Školení probíhá v rámci propagačních aktivit projektu LIFE+ Podkowiec Towers. 

Podobné příspěvky